admin 发表于 2013-8-29 14:14:02

全国各地摩托艇维修师傅电话汇总

<p><font color="#ff6600" size="6" face="Verdana"><strong>全国各地摩托艇维修师傅电话汇总</strong></font></p>
<p><strong><font color="#ff6600" size="6">广东佛山:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13798651334&nbsp;彭生</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff6600" size="6">湖北武汉:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13007193931&nbsp;王生</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff6600" size="6">浙江杭州海宁:15967309500 徐生</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff6600" size="6">浙江台州:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13058860967&nbsp;徐生</font></strong></p>
<p><strong><font color="#ff6600" size="6">北京:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13701076261&nbsp;张生</font></strong></p>
<p><font color="#ff6600" size="6"><strong>青岛&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15615720000&nbsp;&nbsp;高生</strong></font></p>
[此贴子已经被作者于2013-8-29 14:17:55编辑过]

中山晋弘 发表于 2013-12-6 20:57:19

支持一下

洪波 发表于 2014-5-15 16:32:51

全国就这么几个师傅啊????

客人 发表于 2014-8-15 01:20:46

非常支持
页: [1]
查看完整版本: 全国各地摩托艇维修师傅电话汇总